เงื่อนไขการเช่า

Rental Conditions

1.เอกสารที่ต้องใช้ (สำหรับการเช่าครั้งแรกเท่านั้น)

– บัตรประชาชน
– ใบขับขี่
– บัตรเครดิต

2.น้ำมันเติมเต็มถัง หากผู้เช่าคืนรถต้องเติมน้ำมันกลับคืนเต็มถัง หากคืนรถน้ำมันไม่เต็มสามารถหักจากค่ามัดจำได้

3.ห้ามสูบบุหรี่ภายในรถ

4.ฟรีประกันชั้น 1 ทุกการเดินทาง ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้

– หากเกิดอุบัติเหตุและรถเกิดความเสีย โดนผู้เช่าเป็นฝ่าย “ ผิด” หรือ ไม่มีคู่กรณี ในส่วนนี้ทางบริษัทจะขอเรียกเก็บค่า exess

– ค่า exess รถในหมวดพรีเมี่ยม ชิ้นละ 3,000 บาท รถในหมวด supercar ชิ้นละ 10,000 บาท

5.ความเสียหายของยาง

– ในกรณีรถเกิดอุบัติเหตุจาก ตกหลุม เหยียบตะปู จนทำให้ยางเกิดความเสียหายหรือยางแตก หรือความเสียหายของล้อ เช่น ล้อคด ล้อดุ้ง และความเสียหายอื่นๆ ผู้เช่าจะต้องรับผิดชอบค่าซ่อมหรือเปลี่ยนยาง 100%

– ถ้าหากมีการตรวจสอบและพบว่ายางหรือล้อเกิดจากการเสื่อมสภาพ ทางบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายทั้งหมด

6.การจำกัดไมล์

– สำหรับรถพรีเมี่ยมจำกัดไมล์ 300 Km/วัน

– สำหรับรถพรี Supercar จำกัดไมล์ 200 Km/วัน

– ในกรณีที่เช่าหลายวัน สามารถนำไมล์มานับรวมกันได้

7.การยกเลิกการจอง

– ในการจองจะมีค่ามัดจัดล็อกคิวรถ 5,000 บาท หากผู้เช่าต้องการยกเลิกการจองต้องแจ้งก่อนภายใน 24 ชั่วโมง

– หากแจ้งล่วงหน้าสามารถเก็บเครดิตเพื่อใช้ในการเช่าครั้งถัดไป หรือหากต้องการเงินคืนสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทันที

– ในกรณีที่มีการยกเลิกในระหว่าง Driver นำรถไปส่ง ทางบริษัทจะขอเรียกเก็บค่ามัดจำและไม่สามารถคืนเงินได้

8.การนำส่งรถ/รับรถกลับ

– ระยะเวลาในการนำส่ง หรือ รับรถกลับ driver สามารถรอได้ 1 ชั่วโมง ในกรณีที่ต้องมีการรอผู้เช่านานกว่า 1 ชั่วโมงจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 500 บาท

9.กรณีใช้รถเกินเวลาที่เช่า

– หากผู้เช่าใช้เกิน 1-2 ชั่วโมงจะมีการเก็บค่าบริการเพิ่มเติมตามรุ่นรถที่เช่า

– หากผู้เช่าใช้เกิน 6 ชั่วโมงจะมีการเก็บค่าบริการเพิ่มเติมครึ่งวันตามรุ่นรถที่เช่า

10.การโอนเงินค่ามัดจำคืน

– หลังจากที่ Driver รับรถจากผู้เช่าและมีการตรวจสอบความเรียบร้อยของรถ ทางบริษัทจะทำการโอนเงินคืนภายใน 24 ชั่วโมง

ติดต่อเรา

TURBO LUXURY CAR RENTAL บริการให้เช่า
รถหรู พร้อมรถยนต์แบรนด์ชั้นนำครบทุกรุ่น